Házirend


1. A Brill sportcentrum és Szépségszalon területe csak rendeltetésnek megfelelően használható.

2.A brill sportcentrum és Szépségszalon használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

3. A brill sportcentrum és Szépségszalon területén TILOS:

– a dohányzás és az alkohol fogyasztás
– az olyan tevékenység, amely a Brill Fitness és szépségszalon szolgáltatási tevékenységén kivül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
– minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
– a Brill Sportcentrum és Szépségszalon egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés TILOS
– az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda(reklámtáblák,falragaszok,szórólapok elhelyezése), hang képanyag készítése TILOS

4. A Brill Sportcentrum és Szépségszalon egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékébe vett és engedélyezettek jogosultak szakmai tevékenységet folytatni oktatni, edzést tartani.

5. A Brill Sportcentrum és Szépségszalon szolgáltatásai kizárolag a nyitvatartási idején belül vehető igénybe.

6. A Brill Sportcentrum és Szépségszalon szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel lenni és időben elhagyni.

7. Amennyiben a Brill Sportcentrum és Szépségszalon területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (foto, mozgókép,panorámakép), és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

8. Üzemeltető a Brill Sportcentrum sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárolag saját nyilvántartásához használja, harmadik félnek semmilyen mértékben nem adja ki.

9.Szabálytalanság (jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendégek távozásra felszolítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrséget, illetőleg más hatósági szervek segítségét kérni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet

10. A Brill Sportcentrum és Szépségszalon egész területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

11. A Brill Egészségcentrum Kkt. üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, ezközökért.

12. A talált tárgyakat minden vendég köteles a Brill 1sportcentrum recepción dokumentálás mellet leadni.

13.A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

14. A Brill Egészségcentrum és Szépségszalon területén bekövetkező bármilyen rendkivüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkivüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
-MENTŐK:(baleset esetén)104
-TŰZOLTÓK:(tűz esetén)105
-RENDŐRSÉG:(rendbontás esetén)107
-ÁTALÁNOS SEGÉLYHIVÓ:(bármely esetben)112

15. A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

16. A Brill Egészségcentrum és Szépségszalon üzemeltetője fenn tartja a jogot a létesítmény egész területén zártkörü rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

17.A Brill Egészségcentrum és Szépségszalon jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Brill Sportcentrum recepcióján elérhető és áttekinthető. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE A HÁZIREND AUTOMATIKUS ELFOGADÁSÁT JELENTI.

18. A Brill Egészségcentrum Kkt. mint szolgáltató az ár és a bérlet konstrukciók meghatározásának változtatás jogát fenn tartja!

19. A Brill sportcentrum mint szolgáltató az órarend változtatás jogát fenn tartja!

20. Amennyiben a tagságikártyát nem hozza magával abban az esetben új tagsági kártya nyomtatása 200ft.

RECEPCIÓ:

1. A Brill fitness terem területére, csak érvényesen megváltott bérlettel vagy egy alkalmas jeggyel lehet belépni.

2. Az első alkalommal a regisztrációhoz szükséges a lakcímkártya, a foto készítése mely a recepciós által történik.

3. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

4. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket(öltözőszekrény kulcs+lakat, törülköző, sportfelszerelések,stb)köteles távozáskor a recepción hiámytalanul leadni. A vendég számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

5. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfízetni.

6. A bérletek lejártakor az esetleges fennmaradt alkalom és negatív pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

7. Céges kártyával rendelkező céges vendégek kötelesek minden alkalommal magukkal hozni a céges kártyát és a Brill Sportcentrum által kiadott tagsági kártyát.

8. Céges vendégek a Cég által megfogalmazott szolgáltatói szerződésben meghatározott szolgáltatásokat vehetik igénybe. Más szolgáltatások igénybevétele díj köteles.
– egy aerobik óra
-Fitness,-és cardio gépek használata
-finn szauna
-gőzkabin használata 16h-tól

9. A Brill Sportcentrum által kiadott tagsági kártyát minden vendég köteles magával hozni, amennyiben a fitness termi szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.

10. Amennyiben bérletet vásárolt és meggondolja magát, nem áll módunkban a bérlet árát vissza fizetni.

11.Kérjük, beléptetéskor jelezzék a recepción, hogy hány aerobic órán szeretnének részt venni, mert egy belépés egy aerobic óra (55p) részvételére jogosít, amennyiben szándékukat nem jelzik a recepción, aerobic pótjegyet kötelesek váltani a szolgáltatás igénybe vételéhez.

12. Az aerobic terem területére csak kizárolag zárható műanyag palacban vihetőbe ital, minden más ital és ezköz bevitele szigorúan tilos.

13. a sportterek területére kizárolag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

14. Új tagkártya nyomtatása 200 Ft. A tagkártyára minden belépéskor szükség van, mivel a forgóvilla csak azzal nyitható!

15. A speciális kis csoportos órákra mint a TRX, Cross training 400ft-os pótdíjat kell fízetni,amennyiben nem 1 alkalmas jeggyel vagy TRX, Cross Training bérlettel látogatja az órát. A 400ft-ot céges kártyával rendelkező vendégeknek is meg kell fízetni amennyiben igénybe szeretnék venni a kis csoportos szolgáltatásainkat!

Fitnesz terem:

1. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a terembe

2. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő,trikó,póló,top,sportnadrág) lehet a szolgáltatást igénybe venni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. mindenféle utcai viseletű ( cipő, farmernadág,)használata TILOS!

3. A fitness gépeket és ezközöket kizárolag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

4. A gépek és ezközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

5. Az ezközök használata során a törülköző használata kötelező.

6. Az ezközök használatát a teremedzők, személyi edzők segítik és ellenőrzik.

7. Hintőpor magnéziumpor használata tilos.

8. Amennyiben a kerékpárjukat az edzőterem területén tárolják a balesetmentes közlekedést a sportszolgáltatást igénybe vevő vendégek részére biztosítsák. Ha a kerékpárban bármilyen anyagi kár keletkezik semmilyen követeléssel nem élhetnek, sem az üzlet sem pedig a vendégek felé.

9. Az öltözőkben mindenki azt az öltözőszekrényt használja ahova a kulcsot kapta.

Aerobic terem:

1. Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

2. A csoportos órára nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. maximális létszámok aerobik 30fő, step 20 fő, SpiRaicing 15fő, Spinning 15fő, Hot Iron 13fő, TRX 10fő, Cross Training 12fő,.

3. A Spinning, Spinraicing, TRX, Hot Iron,Body Pump, Cross Training órákra előre be kell jelentkezni a recepción. A vonalas telefonszámon(06-13296652). Óra kezdésre meg nem érkező vendég foglalása érvénytelen. Amenyiben órakezdés előtt 60p, a foglalást nem modja le a vendég a program automatikusan levon egy alkalmat a bérletből. Ha nem rendelkezik érvényes bérlettel, az egy alkalmas jegyet előre meg kell váltani a foglaláshoz. Amennyiben cégen keresztül látogatja a foglalást igénylő órákat és nem modja le a foglalást, következő foglalás csak 950ft pótdíj megfizetés ellenében tudja megtenni.

4. Az aerobic terem területére csak kizárolag zárható műanyag palacban vihetőbe ital, minden más ital és ezköz bevitele szigorúan tilos.

5. Az aerobic terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő,trikó,póló,top,sportnadrág) lehet a szolgáltatást igénybe venni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. mindenféle utcai viseletű ( cipő, farmernadág,)használata TILOS!

6. Az óra kezdését követően (maximun 10p) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni. Az óra tartás alatt rágogumi és egyéb élelmiszerek, mobiltelefonok használatáért az edző távozásra szolíthatja fel a vendéget. Ok balesetvészély.

Wellness és öltöző:

1. Az öltöző és zuhanytérben valamint a wellness területén papucs használata kötelező.

2. A fitness terem, aerobic terem, wellness részleg, öltözőszekrényekben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellet található értékmegőrzőbe ingyenesen helyezhetik el.

3. A vállfa a szekrény tartozéka elvinni TILOS!!!

4. A szaunát, gőzkabint, tengeri klimát csak az általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

5. A szaunákat megfelelő öltözetben(fürdőruha, fürdőlepedő)lehet igénybe venni.

6. A szaunában az illóolaj használatát csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

7. A szauna padokra papucsban TILOS fellépni.Törülköző használata kötelező!

8.A szaunakályhára illóolajat közvetlenül nem öntünk.

9.Távozás után a szekrényekbe ne hagyjanak szemetet.

10. kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavitás miatt jelezzék a recepción(dugulás,szennyeződés,víz).