Házirend

BRILL FITNESS

HÁZIREND

 

A Brill Fitness kizárólag a rendeltetési céljának megfelelően használható. A vendégek kötelesek betartani az aktuális jogszabályokat, a vonatkozó rendelkezéseket, valamint e Házirend előírásait.

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. A Brill Fitnessegész területén tilos:
 • a dohányzás és az alkoholfogyasztás,
 • az olyan tevékenység, amely a Brill Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • az olyan tevékenység, amelyerős zajjal, szaggal jár vagy egyéb módon zavar másokat,
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy az ezekkel való visszaélés,
 • az üzemeltető engedélye nélküli kereskedelmi tevékenység, reklám, kép- és hangfelvétel készítése,
 • házi – vagy egyéb más állatok behozatala (kivéve vakvezető és segítő kutyák).

 

 1. A Brill Fitnessben csak az üzemeltető engedélyével és megfelelő végzettséggel rendelkező személyek végezhetnek sportszakmai tevékenységet, tarthanak oktatást vagy edzéseket.

 

 1. A Brill Fitnesst csak egészséges személyek látogathatják. Ha a személyzet úgy ítéli meg, hogy a vendég egészségi állapota nem megfelelő, jogában áll a belépést megtagadni.

 

 1. 14 évenaluli gyermek nem tartózkodhat a sportterek területén.

 

 1. A sportterek területén zárt sportcipő viselése kötelező.

 

 1. Csak zárható műanyag palackban hozható be ital a sportterekre, minden egyéb ital és eszköz behozatala tilos.

 

 1. A Brill Fitness szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel lenni és a létesítménytidőben elhagyni.

 

 1. Amennyiben a Brill Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetve szolgáltatása bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít vagy készíttet és ezeken valamely vendég is szerepel, a vendégnek nincs joga követeléseket támasztani az üzemeltetővel szemben a megjelenésével kapcsolatban.

 

 1. A Brill Fitnessarcképes adatnyilvántartást vezet a vendégekről. Ha valaki megtagadja az adatközlést vagy az arckép felvételét, az üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatásokat.

 

 1. Az üzemeltetőnek joga van észrevételt tenni a vendégek magatartásával és az intézmény rendjével kapcsolatban.

 

 1. Szabálytalanság esetén az üzemeltető felszólíthatja a vendéget az intézmény elhagyására vagy kizárhatja őt.

 

 1. A vendégektől elvárt a rend és a tisztaság betartása, valamint a kulturált viselkedés.

 

 1. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a vendégek által okozott károkért, valamint az elveszett vagy eltulajdonított tárgyakért.

 

 1. A talált tárgyakat a recepción kell leadni.

 

 1. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére veszi igénybe.

 

 1. Az üzemeltető jogában áll módosítani a Házirendet.

 

 1. Az üzemeltető fenntartja a jogot zártkörű rendezvények megtartására.

 

 1. Az üzemeltető az árak és a bérletkonstrukciók meghatározásának jogát fenntartja.

 

 1. Az üzemeltető az órarend változtatás jogát fenntartja.

 

 1. A Házirend minden vendég számára elérhető a recepciónál. A szolgáltatások igénybevétele azt jelenti, hogy a vendég elfogadja a Házirendet.

RECEPCIÓ

 

 1. A Brill Fitness sporttereire csak érvényes napijeggyel vagy bérlettel lehet belépni. A Brill Fitness szolgáltatásai kizárólag mágneskártyával használhatók.A mágneskártya és a megvásárolt szolgáltatás nem átruházható.

 

 1. Első belépéskor ki kell tölteni a Regisztrációs adatlapot, ami az intézmény házirendjének elfogadását is magában foglalja. A belépés egyben fényképes nyilvántartásba vételt is jelent.

 

 1. A fitnesz szolgáltatás díját belépéskor kell kifizetni. A belépéskor kapott eszközöket (fehér mágneskártya, lakat, törölköző stb.) távozás előtt le kell adni. Ezekért a vendéget anyagi felelősség terheli. A fekete mágneskártyáért letéti díjat kell fizetni.

 

 1. A recepción leadott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

 1. A megvásárolt bérletek árát az üzemeltetőnek nem áll módjában visszafizetni, a bérletek lejártával esetleg megmaradt alkalmak és pénzösszeg nem vihetők át a következő bérletre.

FITNESZ RÉSZLEG

 

 1. Csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Utcai cipő, papucs, szandál vagy mezítláb edzés nem engedélyezett.

 

 1. A Brill Fitness dolgozóinak és edzőinek jogában áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

 

 1. Az edzőgépeket és eszközöket minden vendég saját felelősségére használhatja, figyelembe véve saját alkatát és erőnlétét.

 

 1. A gépekethasználat után fertőtleníteni kell és alaphelyzetbe állítani, az eszközöket pedig a tárolóhelyre kell visszahelyezni.A Brill Fitness dolgozóinak és edzőinek jogában áll felhívni erre a vendégek figyelmét.

 

 1. Az edzők segítik és ellenőrzik az eszközök használatát.

 

 1. Törölköző használata edzés közben kötelező.

 

 1. Hintőpor és magnéziumpor használata tilos!

CSOPORTOS ÓRÁK

 

 1. A csoportos órák csak órajeggyel látogathatók. Az órák előtt az órajegyet az edzőnek át kell adni.

 

 1. Csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet az órákon részt venni. Papucsban vagy szandálban edzés nem engedélyezett.

 

 1. Csoportos órákra a helyfoglalás a weboldalon keresztül vagy a recepción személyesen vagy telefonon lehetséges.

 

 1. Az órákat foglalás nélkül is lehet látogatni, de a foglalással rendelkező vendégek előnyt élveznek.

 

 1. Az órákra helyet foglalni csak érvényes bérlettel vagy foglalási jeggyel rendelkező vendégek tudnak. (Foglalási jegyet kell vásárolni a foglaláshoz a napijeggyel, céges bérlettel vagy AYCM Sport Pass-szal érkező vendégeknek. A foglalási jegy egy évig érvényes.)

 

 1. A foglalást legkésőbb 60 perccel az óra kezdete előtt lehet lemondani.

 

 1. Ha a foglalást regisztráló vendég az óra kezdéséig nem érkezik meg és nem jelentkezik be az órára, az alkalom a bérletéből (időszakos bérlet esetén 1 nap) automatikusan levonásra kerül, illetve a foglalási jegy érvényét veszti.

 

 1. Az órakezdés utáni 10 percen belül érkező vendéget az edző balesetveszély és zavarás elkerülése érdekében nem köteles beengedni.

 

 

WELLNESS ÉS ÖLTÖZŐK

 

 1. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező.

 

 1. Az öltözőszekrények saját vagy a Brill Fitnesstől kölcsönzött lakattal használhatók. A vendég köteles a kölcsönlakatot és kulcsát távozáskor a recepción leadni.

 

 1. A zárva hagyott öltöző szekrényeket az üzemeltető minden este felnyitja és kiüríti. A zárt öltözőkben talált tárgyak egy hétig átvehetők a recepción. A sportterületeken, az öltözőszekrényben és az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

 

 1. A vállfák a szekrény tartozékai és nem vihetők ki az öltözőkből.

 

 1. A WC-csészékbe WC papíron kívül tilos bármit bedobni! Az üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a WC-k nem rendeltetésszerű használata miatt a szennyvízátemelő szivattyú eltömődik és emiatt a Brill Fitnesst időszakosan be kell zárni.

 

 1. A szauna, a gőzkabin és az infrakabin csak a kifüggesztett szabályok szerint, saját felelősségre használhatók. Illóolajat mértékkel, másokra tekintettel lehet használni a szaunában.

 

 1. A szaunában törülköző használata kötelező.

 

 1. A szaunapadokra papucsban tilos fellépni. Távozás után szemetet hagyni tilos, a vizesblokkok problémáit jelezni kell a recepción.

 

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a recepción szóban, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban.

 

 1. ABrill Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a vendég elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni és a recepciós kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

 

 1. Rendkívüli esemény esetén értesítendő: Általános segélyhívó, Mentők, Tűzoltó, Rendőrség: 112