ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.    Adatkezelő

Neve: Brill Balance Kft.

Cím: 1132. Budapest, Váci út 28.

Adatkezelő képviselője: dr. Kóczián Nóra

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@brillfitness.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2.     Adatkezelés célja

2.1     Kapcsolattartás belföldi és EGT tagállamok béli beszállítókkal, vevőkkel, partnerekkel

Belföldi beszállítókkal és vevőkkel való kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, szerződéskötés,  e-mail és telefonszámok kezelése, személyes kapcsolattartás, rendelések kezelése, új beszállítók felkutatása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szerződés kötés előkészítése és teljesítése során kapcsolattartás az üzleti partnerrel.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat vagy a Partner képviselőjétől

2.2     Informatikai üzletmenetfolytonosság biztosítása  és adatmentés

IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetén.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek felügylete, karbartartása, montírozása, hibaelhárítása, rendszeres mentése és archiválása.

A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória

Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatika rendszer adatmentését 30 napig, az adatarchiválást a mentést követő 2. év március utolsó munkanapjáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat vagy a Partner képviselőjétől

2.3     Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, árajánlat kiadás, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi Projektkezelés, konzorcium vagy szállítói csoportban való részvétel mentén történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.4     Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím, Kapcsolattartó neve, beosztás

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.5     Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.6     Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára, Hírlevél küldés

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.7     Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.8     Rendezvényre való regisztráció

Az adatkezelő által szervezett céges rendezvények, családi nap rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációk kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:  Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám

Felnőtt vendégek száma, Gyermekkorú (16 év alatti) vendégek száma

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 3 évig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.9     Marketing esemény, fitness termi nap tevékenység, Online óra, vagy rendezvény fotó, video dokumentálása és közzététele a kozösségi médiában.

Az adatkezelő az általa szervezett eseményeiről, Online fitness óra, az edzőterem mindnennapjairól fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán vagy egyéb közösségi média oldalon publikálhat, valamint a saját szervezeti infromatikai rendszerében tárolja.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a hatákony megszemélyesített , a célközönséget legjobban elérő csatorna használata.

A kezelt adatok köre: arc és test kép

Adatkezelés tervezett határideje: Az érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.10  Social média menedzsment, marketinghez hozzájárulók adatainak kezelése.

Facebook marketing tevékenység menedzselése, Facebook remarketing, Facebook pixel menedzsment. Adatátadás a social média szolgáltatónak.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a Facebook marketing tevékenységének a lehető legjobban optimalizált elvégzése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.11 Időpont foglalási szolgáltatás nyújtása a weboldalon és offline módon.

Felhasználó azonosítása, a többi jeletkezőtől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefon, egyedi azonosító, IP cím

Adatkezelés tervezett határideje: A szolgáltatás teljesítését követő 1. teljes év utáni március utolsó munkanapja vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.12 Edzőtermi szekrénykulcs nyilvántartás

Az edzőtermi szekrények kulcskiadása és kapcsolódó letét kezelés a szolgáltatások igénybevételének ideje alatt.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a vagyonvédelemi szempotból nyilvántartani, hogy mely öltőzőszekrényt mely szolgáltatást igénybevevő használta az utólagos káresemények rendezése vagy egyéb jogkövetkezmények alkamazása érdekében.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: A szolgáltatás lejártát követő 1. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.13 Bérlet nyilvántartás

A fitnessztermi szolgáltatások igénybevételének és felhasználási korlátozottságának és kihasználságának nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a csalásmegelőzés érdekében nyilvántartani, a személyhez kötött bérletek felhasználóinak bérlet érvényességi ideje alatti szolgáltatás felhasználást.

A kezelt adatok köre: Név, bérlet szám, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: A bérlet lejártát követő 1. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.14 Klub tagság regisztráció  

Klub tagság létesítése és a tagsággal járó josogultságok és kötelezettségek érvényesítése és nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, sorszám, e-mail cím, cím

Adatkezelés tervezett határideje: A klub tagság megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.15 Vagyonvédelmi és biztonsági felügyelet biztosítása elektronikus videómegfigyelő rendszer segítségével

Kamerarendszer üzemeltetés a terem területén az edzőtermi gépek környezetében a személyi sérülés védelme érdekében.

Kamerarendszer üzemeltetése a fitnesz terem területén rongálás megelőzése és vagyonvédelem érdekében.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az edzőteremben elhelyezett nagy számú fitness gép felügyelete, baleset megelőzés  és a használók testi épségének védelme, illetve az esetleges gyors elsősegély nyújtás érdekében.

A kezelt adatok köre: arc és test kép

Adatkezelés tervezett határideje: 14 nap

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

2.16 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés tervezett határideje: N/A

Adatgyűjtés forrása: Felhasználótól gyűjtött adat

3.    Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

4.    Érintettek köre

Az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek, valamint a Szervezet termékeit megvásárló vagy szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek képviselői.

5.    Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

6.    Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólak, és nem tartoznak az Információs társdalommal összefüggő szolgáltatások körébe. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: Hatóság, Cafeteria szolgáltató, Bank, Ügyviteli rendszer szolgáltató, fejlesztő, social média oldalak

Adatfeldolgozók kategóriái: Könyvelési szolgáltató, Ügyviteli rendszer szolgáltató, fejlesztő, Ügyviteli rendszer üzemeltető, Hírlevél szolgáltató, Weboldal szolgáltató, Rendezvényszervező, Fotó Videó szolgáltató, Hosztesz szolgáltató, IT szolgáltató, Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó

8.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át.

8.1     Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz

Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció eljárásrend mellett. Adatmentérből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.

8.2     Hozzáférés videomegfigyelő rendszer adataihoz

A felvételeket az adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, az IT üzemeltető és az Ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol. 

8.3     Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  Az Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.

8.4     Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

9.    Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

10. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13. Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  1. az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Budapest, 2021. március 1.

A teljes adatkezelési tájékoztató letölthető.